Your name-Vostro nome-Vaše ime
Your email address-Vostra email- Vaš email
Your phone number-Vostro telefono-Vaš telefon
State-Stato-Država
City-Citta-Mesto
Postal Code-Codice Postale-Poštna številka
Wishes-Quesiti-Želje